ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน9034   English
บริษัท มีโชครุ่งเรืองกิจ จำกัด
เลขที่ 356 หมู่ที่ 10 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 0-4420-2737-8  โทรสาร : 0-4420-2450,0-4420-2449
วันที่เป็นสมาชิก :  23 กุมภาพันธ์ 2552
URL :  www.meechoke.com
Email :  jenjira@meechoke.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
รถกึ่งพ่วงรถพ่วง
เครื่องยนรต์เอ็นจีวี/ซีเอ็นจี รถยนต์ทุกชนิดติดตั้งระบบเอ็นจีวี/ซีเอ็นจี

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายปราโมทย์ กงทอง นางสาวเจนจิรา กงทอง นายฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายปราโมทย์ กงทอง นางสาวเจนจิรา กงทอง นายบุญนำ วุฒิวรจินดา