ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน9112   English
บริษัท บิ๊ก เบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 203/18 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2900-4626-8  โทรสาร : 0-2900-4629
วันที่เป็นสมาชิก :  29 มิถุนายน 2552
URL :  www.lifetechgroup.net, www.srimcup.com
Email :  bigbenhealth@gmail.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายสมศักดิ์ ธนอังกูร นายจำนงค์ ผสมทรัพย์ นางสาวธนภรณ์ แก้วสุนทร

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด