ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน946   English
บริษัท โรงงานฟอกหนังคุรุ จำกัด
เลขที่ 730 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2387-0075-6,0-2387-0828  โทรสาร : 0-2387-0334,0-2387-2838
วันที่เป็นสมาชิก :  17 พฤศจิกายน 2526
URL :  www.kurutannery.com
Email :  info@kurutannery.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
หนังเบาะรถยนต์เครื่องหนัง
เอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่นเก้าอี้โซฟาหนังแท้

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ นายสาคร คุรุเวฬุกรณ์ นางสาวมะลิวัลย์ คุรุเวฬุกรณ์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ นายสาคร คุรุเวฬุกรณ์ นางสาวมะลิวัลย์ คุรุเวฬุกรณ์

จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ นายสาคร คุรุเวฬุกรณ์ นางสาวมะลิวัลย์ คุรุเวฬุกรณ์