ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน9609   English
บริษัท หมอยาไทย101 จำกัด
เลขที่ 18 หมู่ที่ 16 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 0-4351-5451,0-4351-2637  โทรสาร : 0-4351-2637, 0-4352-0052
วันที่เป็นสมาชิก :  22 กุมภาพันธ์ 2553
URL :  www.moryathai.com
Email :  moryathai101@hotmail.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ยาหม่อง น้ำมันนวดพิมเสน
ขมิ้นชัน ขมิ้นผง

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายปิยเชษฐ์ จตุเทน นางมนต์จรรย์ จตุเทน ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุนไพร
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายปิยเชษฐ์ จตุเทน นางมนต์จรรย์ จตุเทน